Geometrické plány

Druhy geometrických plánů

  • pro vyznačení budovy, nebo změny obvodu budovy
  • pro rozdělení nebo změnu hranice pozemku
  • pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
  • pro doplnění katastru nemovitostí o pozemek zjednodušené evidence
  • pro realizaci pozemkových úprav
  • pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • pro průběh vytyčené nebo upřesněné hranice pozemku