Poradenství

Nabízíme odborné poradenství

  • poradenství v oblasti katastru nemovitostí
  • výpisy, snímky z katastru nemovitostí
  • smlouvy o převodu
  • ověřování kopií geometrických plánů
  • návrhy parcelace zájmového území pro územní řízení
  • polohopisné plány pro pronájem nemovitosti
  • polohopisné plány pro zaměření skutečného stavu a porovnání se stavem katastru nemovitostí - návrhy variant řešení