Polohopisné záznamy

Zaměření polohopisu a výškopisu

  • pro zřízení pronájmu
  • skutečného stavu oplocení a dalších viditelných prvků polohopisu zeleně a dalších dle požadavku objednavatele