Výkon geodeta ve výstavbě

Geodetické práce ve výstavbě

  • vytyčovaní prostorové polohy drobných staveb a rodinných domů
  • vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby – vodovodních přípojek, elektro přípojek a kanalizačních přípojek
  • dále všech staveb (pergoly apod.) nepodléhajících zápisu do katastru nemovitostí