Realizace pozemkových úprav

Pozemkové úpravy

  • jednoduché pozemkové úpravy
  • komplexní pozemkové úpravy
  • realizace pozemkových úprav v terénu
  • realizace pozemkových úprav zápisem do katastru nemovitostí