Vytyčování hranic pozemků

Vytyčení hranic

  • pro vymezení vlastnické držby dle hranic katastru nemovitostí