Účelové a tematické mapování

Mapování

Polohopisné a výškopisné zaměření v systému S-JTSK a Bpv pro projekční účely.

  • kompletní dokumentace budov pro projektanty
  • základní mapy
  • digitální modely terénu